2013-10-11

Det var stor spännvidd i frågorna under höstens tredje kommundelsträff som hölls i Örskogen.

Allt från frågor om sophämtning till diskussioner kring bredbandsatsning fanns på agendan. Det kom också ett positivt besked om att en lokal servicepunkt ska startas i Sågen.
Information från kommunledningen kring aktuella frågor inom politk och förvaltning hölls av Per-Anders Westhed, Gunnar Magnusson, Torsten Larsson, Nall Lasse Andersson och Elisabeth Rooth Eriksson.

 

Senast uppdaterad: 11 oktober 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail