2013-11-08

Höstens sista kommundelsträff hölls på torsdagkvällen i Medborgarhuset i Vansbro.

Per-Anders Westhed, Gunnar Magnusson, Torsten Larsson, Nall Lasse Andersson och Elisabeth Rooth Eriksson informerade om aktuella frågor i politik och förvaltning. Därutöver ställdes många frågor kring skyltning, gångvägar, slyröjning med mera. Över 100 personer har totalt deltagit på höstens kommundelsträffar och kommunledningen tackar för visat intresse och återkommer till våren.

 

Senast uppdaterad: 8 november 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail