2013-11-21

Kommunfullmäktige i Vansbro kommun sammanträder måndagen den 25 november kl.18.00, Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro.

Bland annat kommer följande ärenden att behandlas:
– livsmedelstaxa 2014
– ägardirektiv, aktieägaravtal och bolagsordning för Dala Vatten och Avfall AB
– delårsrapport 2013
Föredragningslista finns på www.vansbro.se, anslagstavla och bibliotek.

Varmt välkomna!
//Uwe Weigel, ordförande

 

Senast uppdaterad: 21 november 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail