2013-11-29

Angående snöröjning och underhåll av gator, parker och kommunal mark:

Vid ärenden som rör snörörjning och underhåll, ring PEAB på tfn. 0281-203 17. Journummer utanför kontorstid är 023-133 08.

Endast vid uppkommen skada på grund av snörörjning ska kommunen kontaktas, och då Niclas Camarstrand på tfn. 0281-75212 eller Tommy Sjölander på tfn. 0281-752 34. För mer information och aktuella kartor över vilka vägar kommunen/PEAB ansvarar för se här.

 

Senast uppdaterad: 29 november 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail