2013-11-08

Vansbros gymnasieelever hamnar på delad förstaplats i landet när det gäller antalet elever som snabbt etablerar sig på arbetsmarknaden.

Vansbro delar platsen med Gällivare.

Högst betyg hade gymnasieeleverna i Lidingö och Danderyds kommuner och Ydre kommun hade högst andel elever med behörighet till högskolan. Detta visar SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) undersökning Öppna jämförelser. Du kan läsa med på SKL:s hemsida som du hittar här.

 

Senast uppdaterad: 8 november 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail