2013-12-17

Biblioteket i Vansbro vill veta vad du tycker, därför genomför de just nu en enkät riktad mot dig som låntagare.

Enkäten består av 16 frågor och tar cirka 10 minuter att svara på. Som tack för din medverkan kan du hämta ut en pocketbok på biblioteket.

Du hittar länken till enkäten här! 

Senast uppdaterad: 17 december 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail