2013-12-16

Varmt välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen
den 16 december kl.18.00 i Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro.

Bland annat kommer följande ärenden att behandlas:
– avfallstaxa 2014, Vansbro Teknik AB
– VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB
– mottagande av ensamkommande flyktingbarn
– direktiv för kompetensbolag
Kommunfullmäktige kommer även att uppvakta personal med 25 års
tjänstgöring. Fullständig föredragningslista finns på www.vansbro.se, anslagstavla och bibliotek.
Uwe Weigel, ordförande

 

Senast uppdaterad: 16 december 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail