2014-05-27

Genom ett samarbete inom Dalarna har nu ett förslag till nya avfallsföreskrifter tagits fram.

den här sidan hittar du: 

- Förslag till nya avfallsföreskrifter 
- Råd och rekommendationer om placering kärl, avfallsutrymmen och transportvägar 
- Råd och rekommendationer om avfall från enskilda avloppsanläggningar. 
- Information om arbetet och var synpunkter ska lämnas. 

Senast 25 juni 2014 ska synpunkter på förslaget ha inkommit.

 

Senast uppdaterad: 27 maj 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail