2014-05-30

Kulturpriset 2014 tilldelas kvartetten och ordalängdsförfattarna Rune Israelsson, Ragnar Morling, Lars Olars samt Uhr Harry Nilsson

Kommunstyrelsen motivering lyder: ”För deras omfattande arbete med att bevara och medvetandegöra järnamålet. De har med sitt stora engagemang under många år dokumenterat och säkrat en stor del av dialekten. Resultatet av detta kan vi alla ta del av i böckerna Orda-längd över järnamålet del I och II samt ett stort och omfattande digitalt ljudbibliotek där både målet och mängder av gamla järnaberättelser finns inspelade. Med detta arbete har Rune, Harry, Ragnar och Lars bidragit till att en del av vårt betydelsefulla kulturarv nu tryggats inför framtiden.”

Vansbro kommuns naturpris delas i år ut för allra första gången. Syftet är att uppmuntra och belöna förtjänstfull insats inom området natur/miljö.

Vansbro kommuns naturpris 2014 går till Jean Granberg, Hulån.

Kommunstyrelsens motivering lyder::
”Jean har i många år engagerat sig i att bevara och skydda vår natur i kommunen, inte minst inom sitt arbete inom Svenska Naturskyddsföreningen. Genom exkursioner har han gett, inte minst barn och ungdomar, kunskap om vår natur. Jean är ett föredöme för många och lever som han lär.”

Priserna delas officiellt ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni på hembygdsgården i Äppelbo.

 

Senast uppdaterad: 30 maj 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail