2014-06-03

Dags att ansöka om kommunala föreningsbidrag för år 2015 -
gäller administrations- och driftbidrag samt bidrag till kulturarrangemang

Ansökningarna ska skickas till Kommunstyrelsen,
Medborgarhuset, 780 50 Vansbro, senast den 31 augusti 2014.

Blanketter och bidragsbestämmelser finns att hämta på kommunens hemsida, www.vansbro.se.

Vid behov kan blanketter även skickas ut, ring tel. 0281-751 57. 

Senast uppdaterad: 3 juni 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail