2014-06-18

Vansbro kommun bjuder in till en första information kring den satsning på bredbandsutbyggnad som planeras fram till 2020. Träffarna arrangeras på följande platser och datum: 

24 juni kl. 18.00 Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro
25 juni kl. 18.00 Bygdegården, Äppelbo
1 juli kl. 18.00 Församlinghemmet, Dala-Järna
2 juli kl. 18.00 Skidstugan, Nås

Kommunens mål är att alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande 10 procent ska ha tillgång till minst 30 mbit/s år 2020. För att realisera detta krävs stora insatser och en förutsättning är att ekonomiska föreningar och byalag bildas ute i de olika kommundelarna. Läs mer om bredbandssatsningen här

Senast uppdaterad: 18 juni 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail