2014-07-01

Representanter från Vansbro kommun har under tre dagar, 25-27 juni, besökt Vansbro kommuns vänort Velke Mezirici i Tjeckien. Anledningen var att återgälda besöket från dem i augusti 2013 och fortsätta arbetet med att utveckla vänortssamarbetet och det gemensamma projekt som Vansbro och den tjeckiska staden har.

Upprinnelsen till projektet är frågan: hur löser vi problemen med arbetslöshet i den tjeckiska regionen? Kan de lära sig något av hur vi i Vansbro och Sverige arbetar med dessa frågor?

Initiativen till projektet kommer helt från Tjeckisk sida. Vansbro deltar med sina erfarenheter och projektet innebär inga kostnader. Det handlar om kunskapsöverföring från Vansbros sida, med inställningen att de erfarenheter som dras i projektet också är till ömsesidig nytta.

En delegation från Tjeckien har besökt Vansbro vid två tillfällen och representanter från Vansbro har i och med detta besökt dem två gånger. Denna gång för att göra en slutlig sammanfattning av vad de kommit fram till i projektet. Vansbro fick under besöket möjlighet att inför ett större auditorium berätta om hur de arbetar med arbetslöshetsfrågorna.

Involverade från Vansbro kommun har varit  Björn Lundin som hållit i samordning, Oskar Lundgren och Stina Munters från Näringslivssamverkan, representanter från Arbetsförmedlingen
(Christoffer Bergkvist och Reine Johansson), Marit Klahr från Försäkringskassan och Göran Ehn från Region Dalarna som arbetar med projektet Unga till arbete.

Utöver detta har ett utbyte skett på fritidsgårdsnivå. Projektet One of us har pågått med deltagare från Litauen, Polen, Italien och Vansbro.

Besöket
Första kvällen inleddes med en välkomstmiddag och informella diskussioner.
Nästa morgon inleddes överläggningarna med en tyst stund för Gunnar Magnusson. Borgmästaren betonade Gunnars roll som drivande i samarbetet mellan de två kommunerna. En presentation gjordes av Velke Mezirici med fokus på fakta kring kommunen och olika utvecklingsfrågor.

En presentation gjordes också av det pågående samarbetsprojektet där de från tjänstemannanivå uttryckte sin stora uppskattning av det stöd och den inspiration som Vansbro bidragit med.
En diskussion följde kring möjliga samverkansområden:
• ungdomsutbyte, deltagande i Pepes Cup kommande år
• kulturutbyte
• utbyte mellan såväl yngre som äldre kommunmedborgare
• samverkan mellan företag
• eventuellt utvidgat samarbete som skulle kunna innefatta Velke Meziricis två andra vänorter; en i Kroatien och en i Italien

En diskussion följde kring möjliga finansieringsformer för fortsatt samverkan, några exempel;
• Europé for Citizens – towntwinning
• ERASMUS
• Creative Europe

På eftermiddagen dag 2 gjordes följande studiebesök:
• barntrafiklekplats med vägar, korsningar, trafikljus. Utlåning av sparkcyklar, cyklar, hjälmar. Mycket populär både för lokalbefolkningen och externa besökare. Man har på senare år investerat i sju lekplatser i staden och byarna.
• grundskola, mycket fräsch, ljus och rymlig byggnad. Klassrummen är utrustade med modern teknik. Stor idrottshall och också stor utomhusplan för såväl skolidrott som fotboll. Stora investeringar har gjorts i att energieffektivisera skolbyggnader, här har man även fått viss statlig finansering
• förskola med fräscha lokaler, tre personal på 24 barn.
• äldreboende, mellanting mellan trygghetsboende och äldreboende. Ljusa fina lägenheter, ett vardags/sovrum med köksdel, stort badrum och balkong. Relativt liten gemensamhetsyta för måltider och olika aktiviteter.
• rundtur i staden, bland annat förbi det köpcentrum som öppnades samma dag med stor matvaruaffär och sex andra affärer. Ligger i utkanten av staden. Stor oro uttrycktes för påverkan på den i dag mycket livliga stadskärnan.
• stora insatser och investeringar görs för att utveckla och snygga upp de centrala delarna.
• besök vid den alpina skidanläggningen. Backen var 320 meter, cirka hälften av Hunflens längd. Man har anpassat verksamheten och hela konceptet för barn, ungdomar och skolan. Intressant att ta med oss vid diskussioner med Äppelbo AIK om Hunflens framtid.
• i samband med avslutningsmiddagen besökte vi ett bryggeri med tillhörande restaurang där ägaren informerade om verksamheten.

Vad Vansbro kommuns representanter tog med sig från besöket

Barntrafikplatsen var en spännande och ny idé, kanske möjligt söka medel för att utveckla något liknande?

Anpassningen av den alpina anläggningen till barn, ungdomar och skolan.

Utvecklingen/uppsnyggningen av centrum.

Den mycket tydliga och strategiska satsningen på information.

Det finns en stor fördel med att ha en så tydlig centralort!

Deltagare i projektet och under besöket: 

Vansbro kommun:
Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel
Kommunstyrelsens ordförande Per-Anders Westhed
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Nall Lasse Andersson
Kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson

Deltagare från Velke Mezirici:
Ing. Radovan Necid, Mayor
Josef Komínek, deputy Mayor
Jind?ich Hubl, Councilor
Miroslav Jágrik, Councilor
Ji?í Michlí?ek, Councilor
MVDr. Ivo Šulc, Councilor
Ing. Vincenc Záviška Councilor
Ing. Marek Šva?í?ek, head of the municipal administration
Jana Prehradná, staffer of Municipality
Petra Sotolá?ová, staffer of Municipality
Josef Švec, staffer of Municipality

 

 

 

Senast uppdaterad: 1 juli 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail