2014-08-15

Migrationsverket upphandlar just nu tillfälliga boenden för de många asylsökande som kommer till Sverige. Tre företag i Dalarna har fått möjlighet att delta i upphandlingen, varav ett av dem, Skuthälla-Berg Säkerhet AB med säte i Örebro, avser att bedriva verksamhet i före detta Nåshemmets lokaler i Nås, Vansbro kommun.

Enligt anbudet rör det sig om 100 platser. Upphandlingen är klar och avslutad, nu återstår bland annat beviljande av bygglov, brandtillsyn och liknande för att lokalerna ska kunna tas i bruk. Merparten av de boende väntas komma från Eritrea och Syrien och andelen familjer förväntas vara liten.

Företaget som ska driva boendet avser att anställa mellan tre och fem personer i verksamheten.

Ansvaret för det eventuella tillfälliga boendet helt ligger på företaget som driver anläggningen och Migrationsverket och alltså utanför kommunens verksamhet. 

Vansbro kommun kommer i samarbete med Skuthälla-Berg Säkerhet AB att löpande informera i ärendet och det kommer även att arrangeras informationsmöten.

 

 

Senast uppdaterad: 15 augusti 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail