2014-08-14

Det blev en lyckad träff med fritidshusägarna lördagen den 9 augusti. Inbjudningar hade gått ut till cirka 860 adressater, (ägare av bebyggda fastigheter i Vansbro kommun som är mantalsskrivna någon annanstans än i den här kommunen).

Hela 115 personer kom till mötet. Det startade med att fritidshusägarna hälsades välkomna av kommunens representanter och bjöds på en enkel måltid under tiden som de informerades om vad som händer i kommunen och i projektet Utmaningen. Det blev också frågestund, där frågorna bland annat handlade om sophämtning, vindkraft, hastighetsgränser på vägar, tomtmark, vilka jobb som kan bli lediga i kommunen framöver.

Sen åkte alla tillsammans vidare till Lämåsen där de fick information om Trollbröllopet (både platsen och spelet) av Erik Gyllenvåg innan scenen togs över av ensemblen i Trollbröllopet.

Från Vansbro kommun deltog Per-Anders Westhed, Elisabeth Rooth Eriksson, Oskar Lundgren, Uwe Weigel, Torsten Larsson och Ola Granholm.

Från kommunens sida ser man de som äger fastigheter i kommunen som viktiga framtida idégivare, ambassadörer, evenemangs-arrangörer, företagare eller till och med inflyttare. De har massor av intressanta erfarenheter från andra platser och kan ge nya perspektiv. Många av dem tycker också det är trevligt att även ha den här sortens kontakt med kommunen. Projektet Utmaningen gör det möjligt att prova olika former för samverkan och dialog och det här är en del i det.

 

Senast uppdaterad: 14 augusti 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail