2014-08-20

Rullis är Dala Vatten och Avfalls mobila återvinningscentral som åker runt i byarna och hämtar upp mindre mängder avfall. Elavfall, farligt avfall, batterier, lampor och liknande kan lämnas till Rullis. Rullis kör två gånger per år, vår och höst. Under hösten kommer den till Vansbro enligt följande tider:

Tidtabell Vansbro vecka 38

Måndag 15 september
Närsen vid bystugan kl.16:00–16:30
Lindesnäs Folkets Hus kl. 17:00-17:30
Nås Möbeloutlet kl.18:00-18:30

Tisdag 16 september
Äppelbo vid återvinningsstationen kl.16:00–16:30

Vansbro vid Kroons Torg kl.16:45–17:15
Dala-Järna vid f.d Konsum-P kl.17:30–18:00

Farligt avfall i rimlig mängd: Kemikalier, målarfärg, spillolja och liknande, max 20 liter. Väl förslutet och märkt med innehåll.

Småelektronik: Upp till storleken av en mikrovågsugn.

Batterier och glödlampor: Även lågenergilampor och lysrör.

Smått deponiavfall: Köksporslin, dricksglas och liknande.

Ej förpackningar och tidningar.

Observera att du endast kan lämna ditt avfall direkt till bilen - det går inte att lämna på platsen före eller efter att bilen har varit där.

Tjänsten gäller ej för företag.

Insamlingen sker i samarbete med Ragn-sells.

 

Senast uppdaterad: 20 augusti 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail