2014-08-26

En sundare livsstil ger ett längre liv! Hur kan du som förälder främja god livsstil och förebygga ohälsa? Hur kan du som är förälder till ett barn med övervikt ge hjälp på rätt sätt?

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium tisdag den 23 september kl. 19.00
i Pelarsalen, Medborgarhuset i Vansbro. 

Föreläsare: Linda Åstrand, legitimerad dietist från barnmottagningen på lasarettet i Falun.
Malin Agn, förälder som ger konkreta tips och råd om hur man förvandlar vardagens motgång till framgång.

Arrangeras av Vansbro kommun, Landstinget Dalarna, Svenska kyrkan, LRF och Vuxenskolan.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail