2014-09-02

Har du frågor kring anhörigstöd? Känner du dig ensam om allt ansvar? Undrar du vilken hjälp som finns att få? Anhörigstöd är till för dig som vårdar en sjuk, gammal eller funktionshindrad medmänniska – en släkting, god vän eller granne.

Nu kommer förvaltningen ut på plats, den här gången Laila Eriksson, anhörigsamordnare på Vansbro kommun, ut till de Lokala servicepunkterna
för att informera om stödet och svara på era frågor.

Följande datum gäller, tiden är mellan kl. 16 och 18 på samtliga platser:
11 september Dala-Järna (Ja Järnas lokaler)
16 september Äppelbo (Äppelbo Gemenskaps lokaler)
24 september Vansbro (biblioteket)
30 september Nås (Bygdegården) 

Senast uppdaterad: 2 september 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail