2014-09-29

I Vansbro kommun var det i år ett ökat valdeltagande med +2,23 procent i riksdagsvalet, +2,84 procent i landstingsvalet och +1,56 procent i kommunfullmäktigevalet. Det totala valdeltagandet i kommunen låg därmed runt 84 procent i samtliga val, att jämföras med rikets 85,81 procent. 
Du hittar ytterligare detaljer kring valresultatet för Vansbro kommun i riksdagsvalet här, landstingsvalet här och kommunfullmäktigevalet här.

Valresultaten är fastställda men kan fram till 3 oktober överklagas. Det är sällsynt att ett eller flera val upphävs. Det måste gå att påvisa eventuella fel som begåtts som märkbart har påverkat utgången. Om så har skett kan Valmyndigheten upphäva val och nya måste då hållas.

Här hittar du sammansättningen i Vansbro kommuns nya kommunfullmäktige. Den 29 september sammanträder "gamla" fullmäktige en sista gång.

Vad händer nu?
Mandatperioden 2014-2018 börjar den 15 oktober och nya fullmäktige har sitt första sammanträde den 17 november. På första sammanträdet väljer man en valberedning och fullmäktiges presidium.
Valberedningen är av naturliga skäl särskilt aktiv i början av en ny mandatperiod. Den består i regel av en representant per parti och har till uppgift att föreslå kandidater till alla olika nämnder och politiska uppdrag som finns i kommunen. Exempel på sådana är ledamöter till kommunstyrelsen, revisorer, ledamöter till jävsnämnd och valnämnd med flera. Valberedningen finns kvar hela mandatperioden och fyller samma funktion hela tiden.

Tillsättningen av kommunfullmäktiges presidium är ett särskilt viktigt eftersom ordförandeposten för kommunens högsta politiska organ, kommunfullmäktige, står på spel. Tillsammans med de två vice ordförandena är presidiet det organ som på många sätt vägleder kommunfullmäktiges arbete.

Dessa val är de som förrättas vid sammanträdet den 17 november. Därefter har valberedningen fram till nästa sammanträde den 22 december på sig att hitta kandidater till alla andra uppdrag.

Värt att notera är också att nämnderna (kommunstyrelsen, valnämnd, jävsnämnd med flera) fortsätter med nuvarande sammansättning till årsskiftet. Nya val av ledamöter till dessa organ görs som sagt den 22 december men de tillträder inte förrän 1 januari 2015.

Mer information om valresultatet och generellt om val hittar du på www.val.se.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta kommunsekreterare Timmie Aspelin eller ring 0281-75008.

 

Senast uppdaterad: 29 september 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail