2014-09-22

Mötet äger rum måndagen den 29 september kl.18.00, Pelarsalen,
Medborgarhuset Vansbro.

Bland annat kommer följande ärenden att behandlas:
– politisk organisation 2015–2018
– lokal serviceplan 2014–2017
– kommunal borgen, Stiftelsen Vansbrohem
– bolagsordning för VÄMO elnät AB samt val av ledamöter
– reglemente, framstående insatser inom idrotten

Fullständig föredragningslista finns på www.vansbro.se, anslagstavla och
bibliotek.

Uwe Weigel, ordförande

 

Senast uppdaterad: 26 september 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail