2014-10-02

I dagarna blev sammanställningen av den turistekonomiska undersökningen klar som mäter turisteffekterna av Vansbrosimningens evenemang.

Undersökningen som utfördes av Sponsor Insight visar att 43 miljoner kronor spenderades av drygt 30 000 deltagarna och medföljare som besökte Vansbro under Vansbrosimningen i somras. Det är första gången en analys av det här slaget genomförs i samband med evenemanget.

– Undersökningen förstärker vår uppfattning och kunskap om hur viktig Vansbrosimningen är för vår kommun och hur viktigt det är att vi tillsammans med Vansbrosimningen och andra aktörer arbetar med att få våra besökare att stanna ytterligare ett eller två dygn, säger Vansbros kommunalråd Per-Anders Westhed.

– Här har vi ett viktigt arbete att göra med att utveckla och förpacka intressanta produkter för våra besökare. Det känns väldigt positivt. Samarbetet mellan Vansbrosimningen och Vansbro kommun har undan för undan utvecklats, fortsätter han.

2000 tillfrågade
2000 av de 14 950 anmälda till något av årets simlopp i Vansbrosimningen fick möjlighet att delta i undersökningen. Svarsfrekvensen var 41 procent eller 798 personer. Frågorna handlade om upplevelsen av evenemanget, upplevelsen av att genomföra simloppet, antal medresenärer, boende och hur deltagarna valde att resa till Vansbro.

Undersökningen visade att 42 procent valde att pendla till Vansbro över dagen för att genomföra sitt lopp. 94 procent åkte bil alternativt husbil.

58 procent övernattade i Dalarna under Vansbrosimningen. Av dem stannade 41,6 procent i Vansbro kommun och 45 procent på annan ort i Dalarna, exempelvis Malung - Sälen, Borlänge, Mora och Ludvika. 13,4 procent övernattade utanför Dalarna. De flesta vara två personer som övernattade tillsammans. Övernattarna stannade i genomsnitt två nätter.

Pendlarna spenderade under sin vistelse 256 kronor per person på bland annat resa, logi, shopping och restaurangbesök.

1 415 kr i snittkonsumtion
För de som övernattade ett dygn var summan 723 kronor per person. Totalt inbringade detta drygt 43 miljoner kronor plus ett överspill på resten av Dalarna med cirka 4,3 miljoner. Beräkningen för intäkterna utanför Dalarna tack vare Vansbrosimningen är cirka 1,3 miljoner.

– Beräknar vi ett snitt i konsumtionen i relation till antalet turister så blir det 1 415 kronor per person, säger Jan Palander, generalsekreterare på Vansbrosimningen.

En gångväg längs hela sträckan och kollektiva transporter är några av de saker som enligt svarspersonerna skulle kunna förbättras till kommande år. Jan Palander, generalsekreterare på Vansbrosimningen, kan bekräfta att de är inne på samma linje som besökarna:

– Vi ser över möjligheterna med att förlänga gångvägen längs sträckan, kollektiva färdmedel och utveckla utbudet av kringarrangemang under veckan, säger han.

– Vi har redan gjort förändringar i tävlingsrutinerna för att minska trängseln i de främsta startgrupperna fortsätter han.

 

Senast uppdaterad: 2 oktober 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail