2014-11-12

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 november kl.18.00, Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro.

Bland annat kommer följande ärenden att behandlas:
– val av kommunfullmäktiges presidium, demokratiberedning och
valberedning
– kommunfullmäktiges arbetsordning 2014–2018
– kommunstyrelsens, Individnämndens och Myndighetsnämndens
reglementen
– Strategisk plan 2015–2017

Fullständig föredragningslista hittar du här, eller på kommunkontorets anslagstavla och på biblioteket.

Uwe Weigel, ålderman

 

Senast uppdaterad: 12 november 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail