2014-11-21

Gymnasieskolorna i Vansbro och Malung-Sälen ska från och med höstterminen 2015 vara delar av en gemensam gymnasieorganisation. Diskussionerna kring samverkan mellan gymnasieskolorna i Vansbro och Malung-Sälen har pågått under många år och ett antal utredningar har gjorts: 2003, 2008 och 2012. En viss samverkan sker redan idag kring exempelvis Teknikcollege och estetprogrammet.

Strävan i båda kommunerna har alltid varit att ha behöriga lärare. Detta är också i dag ett lagkrav. Med en gemensam gymnasieorganisation ökar sannolikt möjligheten att skapa underlag för heltidstjänster och därmed också möjligheten att rekrytera behöriga lärare.

En gemensam gymnasieorganisation ger förutsättningar för en fortsatt utveckling av gymnasieskolan i båda kommunerna. För gymnasierna i båda kommunerna är det i en överlevnadsfråga i med tanke på det låga söktrycket. Det är viktigt att gymnasieskolorna blir kvar och utvecklas så att eleverna har möjlighet att välja mellan ett stort antal program nära hemmet.

Kommunstyrelsen kommer i december att ta ställning till ett förslag om lokalisering av program inför kommande läsår som innebär att följande program startas Vansbro, om det finns tillräckligt många sökande:
• Fordonsprogrammet
• Industriprogrammet
• Barn och fritid
• Estetiska programmet
• Tekniska programmet
• Vård- och omsorgsprogrammet

För Vansbros del innebär det att ingen intagning sker till naturvetenskapliga programmet eller samhällsprogrammet. De elever som påbörjat sin utbildning på dessa program kommer ges möjlighet att slutföra studierna i Vansbro. Barn och fritid har fortsatt en variant för fjällturism och NIU (nationell idrottsutbildning) cykel fortsätter och utvecklas. Vidare kommer Vård- och omsorgsprogrammet att erbjudas från och med höstterminen 2015. Tillsammans kommer Vansbro och Malung-Sälen erbjuda 14 program.

Vi kommer fortlöpande att lägga ut information på hemsidan, härnäst när kommunstyrelsen fattat beslut i frågan om lokalisering av gymnasieprogrammen.

 

Senast uppdaterad: 11 december 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail