2014-12-03

Välkommen till projektet "Utmaningen - samverkan och samsyn för tillväxt" och diskussion om hur vi kan fortsätta dialogen framåt. 

Vi koncentrerar oss på de sex fokusområdena: Medborgardialog, Kultursamverkan, Kompetensförsörjning, Omvärldsanalys, Turismutveckling och Samverkan skola-lokalsamhälle, och diskuterar hur vi fortsätter framåt utifrån det som hittills gjorts. 

Du som är intresserad av helheten eller något av de sex fokusområdena är varmt välkommen i diskussionen om hur vi kan fortsätta att utveckla Vansbro kommun tillsammans.  

Välkommen till Dala-Järna Hotell torsdag den 4 december kl. 18-20.30. Vi bjuder på kvällsmackor. Kvällens moderator är Maud Granberg. 

För anmälan och frågor kontakta projektledaren Ola Granholm på ola.granholm@vansbro.se eller tfn. 0281-75080. 

 

 

Senast uppdaterad: 3 december 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail