2014-12-16

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 22 december kl.17.30 i Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro.

Bland annat kommer följande ärenden att behandlas:
– val till nämnder, styrelser och beredningar
– beslut om taxor, VA-taxa 2015, avfallstaxa 2015, planoch byggtaxa 2015, livsmedelstaxa 2015, taxa för tillsyn anmälan och prövning enl. miljöbalken
– gemensam gymnasieorganisation, Vansbro och Malung-Sälens kommun
– drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo från 2016-04-01

Fullständig föredragningslista finns här, samt på anslagstavla och bibliotek.

 

Senast uppdaterad: 16 december 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail