2015-01-15

Vansbro kommuns utmärkelser för framstående insatser inom idrotten delas ut för första gången 2015. Nu vill vi ha in namn på alla personer och lag som under 2014 blivit medaljörer på minst SM-nivå, oberoende av åldersklass. 

Utmärkelserna syftar till att uppmärksamma de personer som genom sina prestationer varit viktiga ambassadörer för sin klubb, sin bygd och för Vansbro kommun under 2014.

Utmärkelsen delas ut till alla som under 2014 blivit medaljörer i tävlingar på minst SM-nivå oberoende av åldersklass. Detta gäller både enskild person och en grupp/ett lag av personer.
Kommunens föreningar uppmanas att inkomma med namn/grupper/lag enligt ovan samt ange prestation till: Vansbro kommun, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro alternativt vansbro.kommun@vansbro.se senast den 31 januari 2015.

Utmärkelserna delas sedan ut på kommunfullmäktiges sammanträde i mars.

 

Senast uppdaterad: 15 januari 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail