2015-01-27

Den 4 februari 2015 anordnas en utbildning för nya gode män för ensamkommande barn i Vansbro. Utbildningen arrangeras av överförmyndare i samverkan i övre Dalarna  och tiden är kl. 13:00-16:00 i Medborgarhuset i Vansbro (Äppelborummet).

Utbildningen kommer att behandla god mans uppdrag, överförmyndarens
uppdrag, socialtjänstens uppdrag, Migrationsverkets uppdrag samt vad som gäller för skola och sjukvård till exempel.
Utbildningen ger möjlighet att åta sig uppdrag som god man för ensamkommande barn i Vansbro kommun.
Om du är intresserad anmäl dig på telefonnummer: 0250-263 50 alternativt via  e-post:overformyndaren@mora.se senast den 2015-02-02.

Har du bekanta som önskar delta på utbildningen, vänligen be dem kontakta
överförmyndaren på ovanstående kontaktuppgifter senast den 2015-02-02.
Har du inte möjlighet att delta på utbildningen på dagtid, vänligen delge detta till överförmyndaren. Du kan läsa mer allmänt om uppdrag som god man här

Välkommen!
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna

 

Senast uppdaterad: 27 januari 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail