2015-01-21

Varmt välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde
MÅNDAGEN DEN 26 JANUARI KL.18.00, Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro.

Bland annat kommer följande ärenden att behandlas:
– motion, delade turer
– arvoden och reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro
kommun 2014–2018
– åtgärdsplan 2014
– utökat boende för ensamkommande flyktingbarn

Fullständig föredragningslista finns här samt på anslagstavla
och bibliotek.

Uwe Weigel, ordförande

 

Senast uppdaterad: 21 januari 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail