2015-09-15


Den 19 augusti meddelade Per-Anders Westhed styrelsen för Centerpartiet i Vansbro kommun att han under hösten avser att avgå som kommunstyrelsens ordförande.

- Jag närmar mig 70-årsstecket och känner att det är dags att lämna över till yngre krafter, säger han.

Centerns förslag är att utse Stina Munters som efterträdare. Stina har varit politiskt aktiv i kommunpolitiken sedan 2006 och är idag ordförande i utskottet för Utbildning & Arbete. Om hon väljs måste även en ny ordförande väljas i utskottet, och en del andra val kan också bli aktuella.

- Jag har stor framtidstro för vår kommun och om jag blir vald tycker jag att det ska bli jättekul. säger Stina. 

- Valberedningen i vårt parti tittar på det här just nu och ska ta fram förslag från Centerns sida, säger Per-Anders Westhed.

Tanken är att skiftet mellan Per-Anders och Stina ska ske vid årsskiftet. Per-Anders kommer att ha kvar en del av sina andra uppdrag, bland annat kommer han att fortsätta jobba aktivt för Inlandsbanan, en fråga som han brinner för.

- Höjdpunkter under mina fem år som kommunalråd är att vi byggt en ny räddningsstation i Vansbro och en ny skola i Dala-Järna. Vi har också jobbat mycket med näringslivsfrågorna, något som jag prioriterat, säger Per-Anders.

- För mig känns det rätt och bra att jag tagit detta beslut och jag ser Stina som den naturliga efterträdaren. Om hon väljs kommer hon med stor entusiasm att fortsätta utveckla politiken i Vansbro kommun, säger Per-Anders.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 15 september 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail