2015-09-18

På Krisinformation.se kan du få svar på dina frågor kring flyktingmottagandet

7 600 asylsökande
Antalet asylsökande ligger på mycket höga nivåer. De senaste sju dagarna har 7 600 sökt asyl i Sverige. 
Migrationsverket svarar på vanliga frågor om läget här.

Alla får plats på boenden
I nuläget finns mottagningsplatser för alla som söker asyl även om Migrationsverket har ett stort behov av asylboenden. I helgen har Migrationsverket öppnat flera asylboenden runtom i landet. Oavsett när på dygnet de asylsökande dyker upp vid Migrationsverkets ankomstboenden får de mat och sovplats. Om det blir platsbrist på en ort ordnas bussresor till andra städer.
Här kan du läsa mer om hur Migrationsverket arbetar för att skapa nya platser.

Viktigt att starta asylprocessen direkt
Det florerar en del rykten om att det är fullt på Migrationsverkets boenden, men det stämmer inte. Det är viktigt att asylsökande känner till detta, så att de kommer till Migrationsverket så snabbt som möjligt för att inte fördröja asylprocessen. En asylsökande får tillgång till dagbidrag och boende från Migrationsverket och får också möjlighet till sjukvård.
Så här tar Migrationsverket emot flyktingarna.

Om ensamkommande barn
Vikten av korrekt information är särskilt viktigt när det gäller ensamkommande barn, som befinner sig i en utsatt situation. Det bästa sättet att hjälpa ett ensamkommande barn, är att hjälpa barnet att direkt komma i kontakt med Migrationsverket. De kommer då vidare till kommunala boenden och får sina rättigheter tillgodosedda så fort som möjligt.

Så kan du engagera dig i din kommun
Många är engagerade i att hjälpa asylsökande. Det finns många frågor om hur man bäst kan hjälpa till. Det finns olika sätt att hjälpa. Kolla förslagsvis med din kommun, svenska kyrkan eller röda korset.

Om människosmuggling
Att hjälpa någon att ta sig till Sverige för att söka asyl är inte straffbart enligt utlänningslagen, under förutsättning att ansökan görs direkt vid ankomsten till Sverige. Men det kan vara straffbart att hjälpa någon att resa in i Sverige eller att passera genom Sverige. Det vill säga, att transportera någon till svenska gränsen är inte ett brott enligt svensk lag, medan det kan vara det om resan går fortsätter till exempelvis ett asylboende. Misstänkt människosmuggling kan det vara oavsett om det sker mot betalning eller ideellt.
 

 

Senast uppdaterad: 6 oktober 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail