2015-09-25

KUNGÖRELSE
Samråd-Vattenverksamhet
Anläggande av skyddsvall i Vansbro tätort, Vansbro kommun, Dalarnas län

Vansbro kommun planerar att bygga ett skydd mot översvämning av Vansbro tätort. Detta kräver att en ansökan om vattenverksamhet lämnas in till Mark- och miljödomstolen. I samband med denna ansökan genomförs ett samråd där alla ges möjlighet att komma med synpunkter och frågor.
Översvämningsskyddet avser dels anläggande av ny skyddsvall utmed Vanån, dels höjning av befintlig vall (Norlinvallen). Under byggnadstiden kan tillfälliga störningar uppstå på grund av ökad trafik till och från byggnadsplatsen samt att man under en kortare tid har begränsad framkomlighet till Vanåns strandlinje och båtplatserna vid Vanån.

Samrådsmöte
Varmt välkomna på samrådsmöte som sker den 19 oktober med början kl 18.00 i Pelarsalen, Medborgarhuset i Vansbro.

Samrådsmöte gällande denna vattenverksamhet sker samordnat med samrådsmöte för ny detaljplan för skyddsvall i Vansbro samt upphävande av del av detaljplan (stadsplan) för barnstuga väster om kvarteret Hjorten med mera. Vid mötet kommer vi att informera om det planerade översvämningsskyddet och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Lämna dina synpunkter
Förutom vid mötet kan synpunkter och frågor även framföras via brev och telefon. Mer information finns här på vår webbplats. Mellan 25 september och 26 oktober kommer information även att finnas på biblioteket i Medborgarhuset, Vansbro.

Vi behöver få svar på dina synpunkter senast den senast den 2 november 2015. Synpunkter skickas till Kommunstyrelsen, Medborgarhuset, 780 50 VANSBRO. Ange ärendenr: KS 2015/505

Eventuella frågor om ansökan om vattenverksamhet besvaras av samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson, telefon 0281-75 205, e-post: thomas.carlsson@vansbro.se.

//Kommunstyrelsen

 

Senast uppdaterad: 25 september 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail