2015-09-28

Det är enligt lag förbjudet att elda alla typer av avfall förutom rent träavfall och trädgårdsavfall. Målat eller impregnerat eller på andra sätt behandlat trä samt spånskivor och dylikt räknas inte som rent träavfall. Det ska lämnas på återvinningscentralen.

Flera material innehåller ämnen som är skadliga både för hälsan och miljön. Hälsoeffekter är till exempel cancer, fosterskador, astma och allergier. Förbudet att elda avfall gäller både privatpersoner och företag. Miljöbrott ska åtalsanmälas. Läs mer här.

Här hittar du också information:

- Hälso- och miljöpåverkan av vedledning
- Eldning utomhus, information från räddningstjänsten
- Bäckdalens återvinningscentral, öppettider med mera

Senast uppdaterad: 29 september 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson

Redaktörer - Webmail