2015-10-06

Välkomna till en dialog med kommunledningen kring aktuella frågor!
Kommundelsträffarna äger rum på följande platser, tider och datum:

19 oktober kl. 18.00 Vansbro, Pelarsalen
OBS! Kommundelsträffen i Vansbro den 19 oktober samordnas med samrådsmöte för detaljplan och vattenverksamhet avseende skyddsvall i Vansbro!
21 oktober kl. 19.00 Dala-Järna, församlingshemmet
3 november kl. 19.00 Äppelbo, Bygdegården
12 november kl. 19.00 Finnmarken, Örskogen, Krokmyren
18 november kl. 19.00 Nås, skidstugan

Varmt välkomna!

 

Senast uppdaterad: 6 oktober 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail