2015-10-22

Den 21 oktober hölls årets andra kommundelsträff, denna gång i Dala-Järna.

Det var totalt den tionde kommundelsträffen som hållits där. Ett 20-tal personer slöt upp och från Vansbro kommun deltog Per-Anders Westhed, kommunalråd, Nils-Erik Edlund, ordförande utskottet Leva och Bo, Stina Munters, ordförande utskottet Utbildning och arbete, Nall Lasse Andersson, ordförande utskottet Omsorg och kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson. En bred information gavs kring ekonomi, investeringar, bredbandsutbyggnad och aktuella frågor inom skola och omsorg. Mottagandet av flyktingar och påverkan påbland annat skolan diskuterades. Övriga
aktuella frågor i Dala-Järna var exempelvis försköning av Dala-Järna centrum, fortsatt arbete kring Myrbacka skola och önskad belysning vid busshållplatsen.

Nästa kommundelsträff hålls i Åppelbo den 3 november.

 

Senast uppdaterad: 22 oktober 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail