2015-10-09

KUNGÖRELSE
Granskning
Upphävande av del av Detaljplan för Hulåns snickeri,
Vansbro kommun, Dalarnas län

Upphävande av del av detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggandet av en ny vägsträckning av E16 mellan Vansbro och Dala Järna.

Utställningen pågår under tiden 2015-10-12 – 2015-11-03

Planhandlingarna finns utställda på kommunens hemsida, här hittar du handlingarna, samt på biblioteket i Vansbro

Synpunkter skall vara Vansbro kommun, Medborgarhuset, 780 50 VANSBRO tillhanda senast den 3 november 2015.

Kommunstyrelsen

Senast uppdaterad: 18 november 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson

Redaktörer - Webmail