2015-10-20

Vansbro kommun har anställt Oscar Fredriksson från Gnesta som kommunchef efter Elisabeth Rooth Eriksson som slutar sin anställning och går i pension i januari 2016.

Oscar är utbildad jurist och beteendevetare och har även en examen i filosofi. Han har i huvudsak arbetat med näringslivsfrågor och utvecklingsfrågor inom offentlig förvaltning. Tidigare arbetsgivare har bland annat varit Näringslivets regelnämnd, Näringsdepartementet och Nutek. Han har även varit verksam som jurist och offentligt biträde. Just nu arbetar han i ett eget företag, Regelrådgivarna AB, med rådgivning till olika kommuner. Oscar har även erfarenhet från lokal politisk verksamhet.
Sedan mer är tio år är han ideellt engagerad inom Svenska Röda Korset och har arbetat mycket med organisationsutveckling och ledarskap. Oscar sitter i den nationella styrelsen och är bland annat ordförande för stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar.
- Vi hade flera kompetenta sökande till tjänsten. Glädjande nog var vi rörande överens om att Oscar är den som vi vill anställa, säger Per-Anders Westhed, kommunalråd i Vansbro.
- Vi är glada att ha kunnat rekrytera en mycket kompetent och engagerad person till denna viktiga post. Vi hälsar Oscar varmt välkommen, säger Westhed.

Foto: Röda Korset 

Senast uppdaterad: 21 oktober 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail