2015-11-12

Den 11 november träffades ett 50-tal kulturaktörer för att diskutera fortsatt arbete utifrån den kulturpolicy som kommunfullmäktige antog i juni. Policyn hade utarbetats av den kulturberedning som kommunfullmäktige tillsatt.

Engagemanget var stort och idéerna många. En kultursamordnare efterlystes bland annat för att kunna förmedla möjliga bidrag till olika satsningar. En konkret idé som kom fram var att bilda ett biblioteksråd. Flera framförde att idrott också är kultur och förslag fanns på nystart av skidlopp genom kommunen.

Hur nå ut, föreningsregister finns på hemsidan och också evenemangsregister. Viktigt att alla hjälps åt att uppdatera den information som finns.

Kommunikationerna lyftes fram som ett bekymmer, svårt att ta sig hem på kvällarna.

Kulturforum kring olika ämnen var också en idé som diskuterades. Viktigt att hitta teman som inbegriper många.

Kultursekreterare skulle ses som positivt.

Teaterföreningen, bygdespelen och kommunledning ansvarar tillsammans för nästa kulturforum, tema teater i olika former.

Ett positivt och inspirerande möte!

Lägg till länkar till evenemangssidan och föreningsregistret

 

Senast uppdaterad: 12 november 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail