2015-11-19

Ett 20-tal personer mötte upp vid årets sista kommundelsträff i Nås. Från kommunen deltog Nils-Erik Edlund, Stina Munters, Nall Lasse Andersson och Elisabeth Rooth Eriksson.

Informerades om att befolkningsutvecklingen är positiv, +31 personer per sista september. En ombyggnation kommer, förutsatt politiskt beslut, att göras av gymnastikhallen vid Nederborgs skola för att göra plats för två mindre klassrum. Utrymmena behövs bland annat utifrån ny stadieindelning. Frågor ställdes bland annat kring skolresultaten nationellt och lokalt. Stina Munters konstaterade att det är viktigt att arbeta mer systematiskt. Bristen på behöriga lärare är ett problem. Positivt är de extra medel på två miljoner kronor som kommit till en lågstadiesatsning.

Aktuellt i Nås är också den gång- och cykelväg som ska göras vid Tempo i och som Trafikverket kommer att anlägga, kan dock ta mellan ett och två år innan det är klart.

 

Senast uppdaterad: 19 november 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail