2015-11-04

Den 3 november var det dags för kommundelsträff i Äppelbo.

Drygt 30 personer hade mött upp. Som tidigare deltog Per-Anders Westhed, Nils-Erik Edlund, Stina Munters, Nall Lasse Andersson och Elisabeth Rooth Eriksson.

Information gavs bland annat kring nya avtalet med Adium Omsorg AB angående drift av särskilt boende i Äppelbo. En positiv nyhet var också det beslut som förväntas tas före jul kring stadieindelning, bland annat innebärande att årskurs 6 åter kommer att gå i skola i Äppelbo.

En fråga ställdes kring mottagande av asylsökande och vilken målsättning kommunledningen har. En tydlig ambition finns att på bästa hand introducera dessa i samhället med förhoppningen att många också ska välja att stanna i vår kommun.

Bredband var en annan aktuell fråga, måndagen den 9 november kommer Förvaltningen på plats i form av bredbandskoordinator Pär Wikström till Äppelbo Gemenskap mellan 17.00 och 19.00 för de som vill veta mer om bredbandsutbyggnaden.

 

Senast uppdaterad: 4 november 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail