2015-11-16

Vansbro kommun har gjort en översyn av alla kommunala lekplatser i kommun.

Det framkom då att det så kallade fallskyddet under gungorna på lekplatserna vid Medborgarhuset och Järnvägsparken i Vansbro inte längre uppfyller de säkerhetskrav som finns. Sandytan under gungorna behöver göras om och utökas. I väntan på renovering har gungorna tagits bort så att inga olyckor ska ske. Även staketet vid lekplatsen vid Medborgarhuset var dåligt och fick tas bort. Översynen av lekplatserna kommer att ligga till grund för vilka lekplatser som kan avvecklas eller vilka som kan utvecklas.

Har du frågor kring detta kontakta Thomas Carlsson, Samhällsbyggnadschef via e-post thomas.carlsson@vansbro.se.  

 

 

Senast uppdaterad: 16 november 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail