2015-11-18

En ansökan om bygglov för nybyggnad av en 60 meter hög stadgad mast samt två teknikbodar på fastigheten Östra Born 18:3 har inkommit till Miljö- och Byggenheten i Vansbro kommun.

 

Alla handlingar hittar du på kommunens hemsida, här hittar du handlingarna. Bygglovshandlingar finns även tillgängliga på Medborgarhuset, Miljö- och Byggenheten.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnade senast 10 december 2015 till:

Vansbro kommun
Medborgarhuset
780 50 Vansbro

Senast uppdaterad: 18 november 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson

Redaktörer - Webmail