2015-11-10

Välkommen till en dialog med kommunledningen om aktuella frågor!

Två kommundelsträffar kvar för denna gång:
12 november kl. 19.00 Finnmarken, Örskogen, Krokmyren
18 november kl. 19.00 Nås, skidstugan
Varmt välkomna!

 

Senast uppdaterad: 10 november 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail