2015-11-18

Vansbro kommun vann priset för Årets strategiska support när leverantören av kommunens digitala plattform prisade sin kunder.

Den digitala plattformen, intra, används för att tillgängliggöra strategiska dokument i organisationen. Där finns handböcker för olika områden, länkar till system och program, information och instruktioner för olika uppdrag/uppgifter till exempel arbetet kring årsredovisningen, strukturen kring IT-användandet, rutiner för all personal inom äldreomsorgen, rutiner för telefoni, hur man hyr bil i tjänsten – allt från övergripande strategiska planer till rutiner för att klara det dagliga arbetet. Den digitala plattformen är tillgänglig för all personal i det interna nätet.
Plattformen levereras av ComAround som varje år prisar sina kunder genom att utse Årets strategiska support, Årets Migrering, Årets nykomling och Årets self service star.
Årets Strategiska Support delas ut till den organisation som med en tydlig strategi har lyckats med att nå eller överträffa de uppsatta målen med självbetjäning. Målen har varit tydliga och resultat kan påvisas med till exempel kundnytta, kundnöjdhet, god/ökad användning.
Finalister 2015 förutom pristagarna Vansbro kommun var Internationella engelska skolan och Sandvik.
Motiveringen lyder: ”Årets vinnare håller kunskap uppdaterad och relevant, når ut till användare med en konsekvent och framgångsrik marknadsföring av tjänsten och har lyckats uppnå framgångsrikt och långvarigt användande med övertygande statistik.
Årets vinnare visade att storleken på deras organisation spelar ingen roll, och att deras nya supportmodell kommer att fungera för andra organisationer inom samma sektor.”

På bilden ekonomichef Catarina Willman och IT-samordnare Agneta Jansson som tog emot priset. 

 

Senast uppdaterad: 18 november 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail