2015-11-10

Sammanträdet hålls i Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro.

Bland annat kommer följande ärenden att behandlas:

  • information från verksamheten Vård och Omsorg
  • delårsrapport 2015
  • uppehåll i sophämtning, upphävande av gamla, ej tidsatta beslut
  • digital distribution av handlingar för kommunfullmäktige
  • VÄMO Elnät AB, revidering av bolagsordning
  • gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna

Fullständig föredragningslista finns här, anslagstavla och bibliotek.
Uwe Weigel, ordförande

 

Senast uppdaterad: 10 november 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail