2015-12-23

Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre transformatorstationer på fastigheten Sågbyn 3:13 har inkommit till Miljö- och Byggenheten i Vansbro kommun.

Bygglovshandlingarna finns tillgängliga här på hemsidan. De finns även tillgängliga på Medborgarhuset, Miljö- och Byggenheten.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnade senast 15 januari 2016 till:

Vansbro kommun
Medborgarhuset
780 50 Vansbro

Senast uppdaterad: 23 december 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson

Redaktörer - Webmail