2016-01-12

På grund av att sopbilen råkat ut för ett motorhaveri kommer trakt 9 i Vansbro att få sina kärl tömda sent på tisdag eftermiddag. Låt kärlen stå framme tills de är tömda.

Trakt 9 = Äppelbo; Nordibyn, Viforsnäset, Storbyn, Torvallen, Sälen, Opsaheden, Roddarheden, Grossheden, Lappheden.

Se även www.dvaab.se>>>

 

Senast uppdaterad: 12 januari 2016
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail