2016-01-07

Vansbro kommuns utmärkelse för framstående insatser inom idrotten instiftades 2015 och syftar till att uppmärksamma de personer som genom sina prestationer varit viktiga ambassadörer för sin klubb, sin bygd och för Vansbro kommun under 2015.

Utmärkelsen delas ut till alla som under 2015 blivit medaljörer i tävlingar på minst SM-nivå oberoende av åldersklass. Detta gäller både enskild person och en grupp/ett lag av personer.

Kommunens föreningar uppmanas att inkomma med namn/grupper/lag enligt ovan samt ange prestation till Vansbro kommun, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro alternativt på e-post: vansbro.kommun@vansbro.se senast den 31 januari 2016.

Utmärkelsen delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i mars.

På bilden fjolårets pristagare. 

 

Senast uppdaterad: 12 januari 2016
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail