2016-05-23

Antalet stora betande fåglar d.v.s. tranor, svanar och gäss, har ökat markant de senaste åren. I och med detta har även skador på gröda ökat. Länsstyrelsen kommer under våren och t.o.m. oktober att hjälpa lantbrukare i området med att förebygga skador på gröda.

Vissa av åtgärderna som används har störande ljud. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt använda åtgärder som inte låter, som tex ballonger. Vi kommer dock att behöva använda oss av olika slags skrämsel, och viss störning är därför oundviklig. Vi kommer att ta så mycket hänsyn till boende som det är möjligt. Vi vill genom detta informera om denna verksamhet och hoppas på din förståelse.

Om du som lantbrukare vill ha hjälp med att förebygga skador, kontakta en fågelkonsulent på telefon 010-225 0328.

Har du som lantbrukare drabbats av skada, kontakta Länsstyrelsen besiktningsman Bert Eriksson 010-225 0326.

Har du frågor angående verksamheten, kontakta Länsstyrelsen:
Anki Alfredéen 010-225 0312.

Har du frågor angående störningar, kontakta Vansbro kommun:
Stina Jakobsson 0281-752 10.

Här finns mer information.

Senast uppdaterad: 23 maj 2016
Uppdaterad av: Stina Jakobsson

Redaktörer - Webmail