2016-09-22


Kommunchef Oscar Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C), och lokalpolisområdeschef Rune Lindbom skrev på torsdagen gemensamt under Medborgarlöftet. Foto: Mia Johansson.

I dag har lokalpolisområdeschef Rune Lindbom, kommunstyrelsens ordförande i Vansbro, Stina Munters (C), och kommunchef Oscar Fredriksson gemensamt undertecknat ett så kallat Medborgarlöfte. Det handlar om ett samverkansavtal som syftar till ett tryggare Vansbro. Bland annat tas krafttag för att få ordning på trafiksituationen i kommunen.

Medborgarlöften tecknas just nu på löpande band i många av landets kommuner. Arbetssättet är en ny del i polisens brottsförebyggande arbete, och bygger på samverkan och samarbete med kommunerna.

Löftet för Vansbro kommun utgår från de dialogmöten som hölls med invånarna under våren. I Medborgarlöftet läggs fokus på de tre problemområden som upplevdes som mest oroande av kommuninvånarna: Trafik, frånvaro av polis och utemiljö.
− I samtliga fyra tätorter utgör höga hastigheter och farliga omkörningar en otrygghet. Vidare har det framkommit att många störs av buskörning med a-traktorer och andra fordon, främst under kvällar och nätter. Men kanske mest alarmerande är den oro som uttrycks över att många fordon körs under påverkan av alkohol eller narkotika. Många upplever att polisen har alldeles för få nykterhetskontroller, säger Vansbros kommunpolis Lena Ronnerstedt Eriksson.

Exempelvis berättar folkhälso- och ungdomssamordnare Mia Johansson att 17 ungdomar uppgav att de någon åkt bil med berusad förare, när årets drogvaneundersökning genomfördes på högstadiet i våras.

Hand i hand med ovanstående problemområde går nästa: Den allmänt upplevda frånvaron av polis i Vansbro kommun.
− Det framkommer särskilt önskan om ökad polisiär närvaro kvälls- och nattetid. Uppfattningen är att frånvaron av polis medför en ökad brottslighet, säger Lena Ronnerstedt Eriksson.

Det tredje fokusområdet i Medborgarlöftet handlar om utemiljö och en upplevd otrygghet i form av mörka passager och önskemål om ytterligare belysning, fler gång- och cykelvägar samt fler och bättre övergångsställen.

Möte i november
Genom Medborgarlöftet förbinder sig nu både kommunen och polisen att jobba aktivt för förbättringar inom de tre fokusområdena.
− När det gäller trafiksituationen, och främst gällande buskörning och körning under alkoholpåverkan med a-traktorer, kommer vi i november att bjuda in ungdomar och föräldrar till ett dialogmöte, som sedan ska följas upp i mars nästa år. Polisen lovar också att genomföra hastighets- och nykterhetskontroller, kontroller av fordon och förare, med inriktning på a-traktorer, samt att man ska vara mer synlig och tillgänglig i kommunen än tidigare, säger Lena Ronnerstedt Eriksson.

Kommunen å sin sida förbinder sig att jobba med belysningsfrågor samt plan för gång- och cykelvägar. Kommunen och polisen ska också gemensamt genomföra minst en så kallad trygghetsvandring där invånare och kommunala företrädare deltar. Syftet är att inventera omgivningarna ur en trygghetssynpunkt som sedan kan ligga till grund för eventuella trygghetshöjande åtgärder.

Arbetet med Medborgarlöfte kommer att följas upp under nästa år för att utvärdera effekterna.
− Det känns väldigt bra att vi nu har det här löftet på plats. Det är ett steg i rätt riktning och borgar för en ökad trygghet i vår kommun. Vansbro kommun har ett mycket gott samarbete med polisen, säger kommunstyrelsens ordförande, Stina Munters.

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 22 september 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail