2016-09-30

Vansbro kommun har genom ett strategiskt och målinriktat arbete lyckats vända ett mångårigt negativt ekonomiskt resultat, och när delårsrapporten för 2016 nu är sammanställd slutar resultatet på plus 16,7 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett överskott på 5,4 miljoner kronor mot budget.

− Det vi ser nu är resultatet av många års slit och stålbad. Vi har arbetat strategiskt och målinriktat, vilket har gett utdelning. Det känns väldigt bra att kunna redovisa ett så pass här gott ekonomiskt resultat, säger kommunstyrelsens ordförande, Stina Munters (C).

Utbildning och arbete ser ut att gå mot ett överskott på 1,9 miljoner kronor, främst på grund av otillsatta tjänster. Vård och omsorg räknar med ett plus/minus-nollresultat, medan samhällsbyggnads prognos pekar på ett underskott på 1,8 miljoner kronor.
− Den största orsaken till det underskottet är ökade kostnader för allmän kollektivtrafik som väntas ge ett underskott på 1,6 miljoner kronor, säger ekonomichef Catharina Willman.

Övriga verksamheter, inklusive kommunkansliet, förväntas gå med ett överskott på cirka 1,8 miljoner kronor, främst på grund av vakanta tjänster och annan frånvaro. För finansieringsverksamheten väntas ett underskott på 1,9 miljoner kronor, detta på grund av negativa slutavräkningar främst 2016 då skatteunderlagets ökning nedreviderats.

Totalt sett för hela Vansbro kommun beräknas resultatet för helåret 2016 i nuläget hamna på plus 5,4 miljoner kronor mot budget.

Anna Nyberg, kommunikatör

 

Senast uppdaterad: 1 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail