2016-09-30

Det händer mycket i Dala-Järnas centrumkärna för tillfället. Bland annat har kommunens fastighetsenhet anlagt en helt ny, ändamålsenlig angöringsplats för skolbussar utanför Myrbacka skola, och snart är också upprustningsarbetet vid Mor-Eriks torg klart.

Den nya bussfickan. Foto: Vansbro kommun.

Den nya bussfickan utanför Myrbacka skola har byggts för att säkerställa skolbarnens säkerhet när de går på och av bussen utanför sin skola.
− Nu är trafikmiljön utanför skolan mycket tryggare och säkrare för alla som vistas där. Det känns väldigt bra, säger kommunens samhällsbyggnadschef, Thomas Carlsson.


Under arbetets gång. Foto: Vansbro kommun.

Parallellt med anläggningsarbetet vid Myrbacka skola har också ett upprustningsarbete utförts på Mor Eriks torg, framför Ja-Järnas och bibliotekets lokaler.
− Det är vår gatu/parkenhet, som med hjälp av Peab, har utfört arbetet. Torget var slitet och tråkigt, och upprustningen var efterlängtad av många. Det här var en välbehövlig investering i trivsel och modernisering av Dala-Järnas centrumkärna. Intrycket när man kommer in i centrum är ett helt annat nu, säger Thomas Carlsson.


Mor Eriks torg. Foto: Vansbro kommun.

Vansbro kommun har fått många positiva kommentarer kring de upprustningar som gjorts i centrala Dala-Järna.
− Självklart är det roligt att höra att vi gör ett bra jobb. Alla delar av Vansbro kommun är lika viktiga och ska leva, säger Thomas Carlsson.

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 30 september 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail